Olen taidemaalari ja piirtäjä. Työskentelen öljy-, akryyli- ja vesiväreillä sekä erilaisilla yhdistelmätekniikoilla.

Geometrisia muotoja ja tunnelmia

Teokseni ovat pelkistettyjä. Käytän usein geometrisia muotoja maalausteni rakentamisessa. Muodostelen erilaisia yhdistelmiä kolmioista, neliöistä ja ympyröistä. Käytän harppia ja viivoitinta, mutta teosteni geometria on pehmennettyä, eivätkä työni eivät edusta varsinaista konkretismia. Tavoittelen paremminkin henkilökohtaisia tunnelmia ja symboleita.

Siltoja, torneja ja ikkunoita

Olen kiinnostunut maisemallisista tila- ja etäisyysvaikutelmista. Käytän pelkistettyjä elementtejä: vuorien ja veden lisäksi teoksistani löytyy myös rakennuksia, siltoja ja torneja. Paljon käyttämäni aihe on ikkuna. Se rajaa ja yhdistää tiloja, ja se voidaan käsittää myös symbolisesti. Ikkunasta voidaan katsella ulos, mutta ikkunaa ja katselijaa voidaan myös tarkastella ulkoapäin.

Täplämaalausta

Olen käyttänyt töissäni pointillista tekniikkaa, joka pohjautuu jälki-impressionistien, ennen kaikkea Seurat'n, 1800-luvulla kehittämään menetelmään: maalataan kirkkaita väritäpliä vierekkäin ja niistä muodostuu kauempaa katsottuna pintoja ja muotoja. Väreillä on teoksissa oleellinen merkitys. Olen käyttänyt värillisiä pohjamaalauksia, joiden päällä vastaväreillä maalatut täplät nousevat esiin. Tekniikka on käsityömäinen; se tarjoaa mahdollisuuden pintojen rakentamiseen hiljalleen väreistä. Koen sen ajattomaksi perustekniikaksi muiden joukossa.

Uusia versioita vanhoista aiheista

Taiteessa minua kiinnostavat toisaalta perusasiat, toisaalta ajankohtaiset vaihtuvat ilmiöt. Suhtaudun tekemiseen sekä subjektiivisesti että analysoiden. Teen paljon luonnoksia ja palaan niihin vuosienkin jälkeen. Teen aiheistani uusia versioita. Haen pieniä oivalluksia ja yhdistelen niitä töissäni.